Servidors empresa

Analitzem les necessitats de la seva empresa.Segons el tipus d’estructura empresarial i tasques que es realitzen, estudiem que és el més adequat per la seva empresa.

Podem valorar si cal un Servidor o un NAS, així com les característiques d’aquests: capacitat, nombre d’usuaris, etc.

Servidors

Permeten portar un control de permisos i permet disposar d’un sistema de bases de dades per la gestió dels nostres sistemes.

Segons el funcionament de l’empresa i l’estructura podem configurar un servidor així com solucionar-ne les incidències.

Sistemes NAS

Els sisetmes d’emmagatzematge tipus NAS permet la compartir i distribuir els diferents arxius dins de la xaraxa.

És un sistema amb control d’usuaris que permet que cada integrant de la teva empresa tingui accés a la informació necessària.

Extres com SAI

Els Sistemes d’Alimentació Ininterrompuda (SAI)  sol venten problemes derivats del subministrament elèctric així en casos de fallada elèctrica permet apagar els equips de forma correcta, d’altra banda també serveixen per controlar les pujades de tensió evitant mals majors.

Necessites ajuda