Senyalització digital

Solució per emetre continguts digitals.

Pantalles publicitaries

Mitjançant pantalles i substituint els cartells tradicionals millorant d’aquesta manera la presentació o en alguns casos realitzar interaccions amb els usuaris.

L’ús més conegut són les pantalles publicitàries però poden ser de molt tipus:

  • Pantalles publicitàries
  • Pantalles informatives
  • Senyals informatives
  • Pantalles interactives

A més tot aquest contingut de “Digital Signage” pot estar gestionat remotament per facilitar-ne l’us.

Necessites ajuda