Senyalització digital

La senyalització digital és una solució per emetre continguts digitals a través de pantalles.

Substituint els cartells tradicionals millorant d’aquesta manera la presentació o en alguns casos realitzar interaccions amb els usuaris.

L’ús més conegut són les pantalles publicitaries però poden ser de molt tipus:

  • Pantalles publicitaries
  • Pantalles informatives
  • Senyals informatives
  • Pantalles interactives

A més tot aquest contingut de “Digital Signage” pot estar gestionat remotament per facilitar-ne l’us.