Control presència i horari

Instal·lació i configuració de sistemes de control horari o sistemes de control de presència.

Sabem que el recurs més important per a una empresa són els seus treballadors, d’aquests dependrà la competitivitat de l’empresa i la qualitat dels serveis que ofereix o els productes que fàbrica. Per aquest motiu és una prioritat disposar de la informació necessària, el primer pas és disposar de les eines adequades.

A informàtiK treballem amb tot tipus d’eines per al control de presència d’empleats, agilitzant enormement la tasca del control de presència d’empleats, donant-nos un detallat resum dels temps treballats i evitant l’àrdua i poc efectiva tasca de sumes de temps manualment.

Necessites ajuda